- Gratis Viagra til skotske gjetere

Et parlamentsmedlem i Skottland kjemper for at alle gjetere i de skotske høylandene skal få gratis Viagra. Tiltaket skal sikre rekruttering til yrket.