If inn med egne etterforskere

If Skadeforsikring går inn i det brannskadde huset i Lille Øvregate 32 med egne etterforskere. Brudd på brannforskriftene kan stanse forsikringsutbetalingen til huseier Alf Hove.