Fra beitemark til bydel

For få år siden var Apeltun en frodig og øde beitemark. Nå er 1000 boliger i ferd med å fylle åsene.