- Et overgrep fra det offentlige

Både hjelpevergen, overformynderen i Etne og Fylkesmannen har sviktet Kristen Millie grovt, mener advokat Tom Berge.