Blåtur-båtførere uten sertifikater

Sjøfartsdirektoratet tror mange blåtur-båtførere mangler de nødvendige sertifikatene for å føre fartøyer med passasjerer.