Skeit på gulvet - tørket seg med duken

Han skeit og pisset på gulvet i oppholdsrommet i en aldersbolig på Buneset. Etterpå tørket han seg bak med bordduken.