• (1/4)
    SLAPP KADDY: Med Gjermund Hagesæter sin el-bil slapp de to gnierne å leie kaddy. El-bil eller golfbil går for det samme. Kampen foregikk på Europas vanskeligste golfbane. <P/>ØIVIND CHRISTENSEN (foto)

Gniere med høy kølle