Omskårne kvinner søker hjelp på sykehus

Ved Haukeland universitetssykehus behandles årlig et 50-talls omskårne kvinner. Stadig flere afrikanske kvinner med kjønnslemlestelse oppsøker norske sykehus for å gjøre om inngrepet.