Utvalg slakter kjøkkenreformen

Kjøkkenreformen i Bergen har mislykkes. Det er konklusjonen til et utvalg som har evaluert reformen, som førte til nedleggelse av byens 46 institusjonskjøkken.