Velforeningene utfordrer Friele

Ordfører Herman Friele ble i dag utfordret til å ta velforeningene i Bergen mer alvorlig under behandling av byggesaker.