Tettere kartlegging av politikerne

Registreringen av Herman Friele og andre Bergen-politikeres økonomiske interesser øker når de fra sommeren blir bedt om registrere hvilke eiendommer de eier.