Betaler ikke saksomkostningene

Man kan ikke gå til inkassosak mot en kommune. Det utnytter Bergen kommune til å utsette å betale idømte saksomkostninger.