Planlegg privatisert Nordfjord-sjukehus

Forkjemparane for Nordfjord sjukehus har sett ned eit utval som skal vurdere om det er råd å privatisere sjukehuset på Eid.