- 100 nye medisiner på gang

Bare innenfor kreftfeltet er minst 100 nye medikamenter under utprøving. Samtlige er svært kostbare i innkjøp.