Vil snikinnføre karakterer

Utdanningsdirektoratet foreslår overfor regjeringen å innføre et helt nytt system for å vurdere elevene på barneskolen.