Luftbobler mørkla Vestlandet

Luftlommer i ein leidningsskøyt var årsak til at store deler av Hordaland og Rogaland mista straumen fredag 13.februar. Statnett ser ikkje grunn til å endra rutinane.