Unge bilførarar fekk formaning

300 bilar med unge førarar vart teke ut av påsketrafikken på E16 gjennom Voss sentrum, og gitt formaning. Politiet utferda sju gebyr for manglande førarkort, og sju enda opp med mangellapp på bilen.