Hundetiss feller svenske lyktestolper

Lyktestolpene i Örebro ruster i stykker. Årsaken? Tissetrengte hunder.