- Videokamera ikke nok i Vatlestraumen

Stortingsrepresentant Arne Sortevik (Frp) mener videoovervåking og varslingsplikt ikke er nok i Vatlestraumen.