Giardia-ansvar hos kommunen

Kommunen er juridisk ansvarlig for at 1300 personer ble syke av Giardia. Derfor må kommunen punge ut, konkluderer kommuneadvokat Helge Strand.