Sparekniv mot utviklingshemmete

Da Torleif Monsen (63) ble flyttet fra Vestlandsheimen til bofellesskapet var løftet at han skulle få dekket aktivitetsbehov i det nye nærmiljøet. Nå risikerer han å bli sittende enda mer alene og isolert. Årsak? Bergenhus bydel skal spare penger.