Helse Bergen glemte å rapportere smitte

Barneklinikken i Haukeland Universitetssykehus glemte å rapportere til smittevernlegen i Meland om at de hadde fått inn en pasient fra kommunen med e.coli-smitte.