2500 uregistrerte hybelboere i Bergen

Bergen huser trolig minst 2500 uregistrerte hybelboere. Kommunen har ingen oversikt over den utbredte hyblifiseringen av sentrum.