Rassikring av Kjøsnesfjorden blir utsett

Eit stort fleirtal i Sogn og Fjordane nektar å gjere om på prioriteringane slik at rassikringa av Kjøsnesfjorden kjem i gang.