Sjauarar sikta for millionsvindel

Medan dei arbeidde som sjauarar på kaia i Måløy, skal 13 personar ha fått utbetalt store summar i trygd, hevdar politiet.