Stortinget forbyr elever å stå i skolebussen

Det er trolig flertall på Stortinget for å innføre et forbud mot å transportere skoleelever stående i skolebuss.