Skulepolitikerane klar med øksa

Skulepolitikarane i Fjell er innstilt på å kutta 2,5 millionar kroner i driftsbudsjettet slik rådmannen har gått inn for.