Leker og lærer samtidig

Byrådet i Bergen vil trimme elevene i grunnskolen. Tanken er å integrere fysisk aktivitet mer i undervisningen. Forslaget får varm støtte på Minde skole.