Frp med myk profil

Frp er snill med de eldre og hard med de kommuneansatte i sitt forslag til bybudsjett for Bergen.