Hatlestad terrasse

Slik lyder NGUs vurdering av området: