Kokepåbudet opphevet

Folk trenger ikke lenger koke drikkevannet i Kong Oscars gate etter gårsdagens vannledningsbrudd.