Strid om gratis skolebøker

De rød-grønne regjeringspartiene er internt uenige om hvordan de skal innfri Soria Moria-erklæringen om gratis skolebøker til elever i den videregående skolen.