Stal straum, fele og skotsikre vestar

Det er stor spennvidde i tjuverisektoren for tida. To karar er dømde i Voss tingrett for brot på narkotikalovgjevinga og svært uvanlege tjuveri.