Skal spre vennskap og humør

Noen jobber med takknemlighet, vennskap og empati, andre med ærlighet, humør og glede. Nå skal erfaringer av nyskapende verdiarbeid spres til andre.