Haukeland får SARS-test

I løpet av uken vil en SARS-test være på plass på Haukeland universitetssykehus. Diagnostisering og overvåking er en forutsetning for å få kontroll over viruset, sier smittevernoverlege Øystein Søbstad.