Bråsjuke indresogningar til Voss

Sjukehuset i Førde fekk ikkje så mange akuttpasientar ekstra av nedlegginga av akuttfunksjonen ved Lærdal sjukehus frå årsskiftet. Når tida tel, vert dei sende til Voss.