Giardia kostet 46 millioner

Giardia-epidemien kostet hele 46,4 millioner kroner. Hver av de smittete var borte fra jobben i 10,5 dager, har kommunen regnet ut.