UiB skal bli best på likestilling

Universitetet i Bergen ønsker å bli et foregangsuniversitet for likestilling. Særlig skal rekruttering av kvinner til professorstillinger prioriteres.