Meiner seg behandla som slavar

Rumenarane kom til Norge i mai for å tene pengar. Dei hevdar at arbeidsgjevaren har behandla dei som slavar. No er politiet kobla inn i saka.