Betinget fengsel for blind bilfører

Omed Aziz fra Darlaston i Midt-England er dømt til ett års betinget fengsel for uforsvarlig bilkjøring. Aziz ble i april i år stanset av politifolk, som raskt kunne fastslå at han er blind.