Må betale for ødelagte brygger selv

Mange av dem som har fått brygger og fortøyningsutstyr smadret i stormen, må regne med å grave dypt i egen lomme. Vanlig forsikring dekker nemlig ikke slike skader.