Slik vil Osterøy rydde i problemfjorden

– Jeg kan absolutt se for meg noen av eggene til oppfinner Cato Lyngøy i fjorden, sier Osterøy-ordfører Jarle Skeidsvoll. Kommunen vil nå tilby fjordarealer til selskaper med utslippsfrie oppdrettsanlegg.