• VIL UNNGÅ TURISTFELLE-STEMPEL: Reiselivsdirektør Ole Warberg vil regulere cruistrafikken til Bergen. Han har tro på jevnere fordeling av cruiseskip og passasjerer. FOTO: VEGAR VALDE

Slik skal Bergen unngå at byen blir en turistfelle

Forslaget til ny cruisestrategi for Bergen åpner for et tak på antall turister, samt en egen destinasjonsavgift pr. besøkende.