Byfornyelse stenger halve Nordnes. Her er gatene som blir berørt de neste årene.

Torsdag starter et graveprosjekt som vil gi stengte veier på Nordnes.

BERØRTE VEIER: Graveklubben har laget dette kartet over veier på Nordnes som blir berørt av anleggsarbeidene som starter torsdag. Arbeidene skal være ferdig til 2019.
 • Arne Edvardsen
Publisert Publisert
icon
Denne artikkelen er over fem år gammel

Det er Strandgaten med sidegater som skal opprustes. Resultatet skal gi nytt gatedekke og ny nedgravd infrastruktur.

Vil pågå til 2019

– Kjøremønsteret blir lagt om på Nordnes, men det vil bli godt skiltet, opplyser Ørjan Mjøs på vegne av Graveklubben, Bergen kommune Bymiljøtaten og Statens Vegvesen.

Prosjektet er delt opp i ulike faser og hele prosjektet skal være ferdigstilt til sommeren 2019:

 • Fase 1, Holbergsallmenningen/Strandgaten og Nykirken (november 2016 – september 2017).
 • Fase 2, Holbergsallmenningen/Nykirken, Nykirken/Tollbodallmenningen og Tidemannsgate/Nordnesbakken (september 2017 – mai 2018).
 • Fase 3, Holbergsallmenningen, Kryssingen C. Sundtsgate og Tolbodallmenningen/Tidemannsgate (mai 2018 – juni 2019).

– Vi presiserer at dette er tentative datoer og teoretiske beregninger basert på vår kunnskap på slike anleggsarbeider. Det vi vet er at det foreligger store usikkerhet med å grave innenfor Middelalderbyen Bergen, sier Mjøs.

Varelevering

– I første anleggsfase blir nordsiden av Gågaten stengt for kjøretøy, det vil da ikke være mulig å kjøre gjennom Gågaten. Med fokus på sikkerhet og funksjonalitet vil det bli gjennomført ulike tiltak, sier Mjøs, som er utbyggingsansvarlig, BIR Nett AS

Dette innebærer at Gågaten vil bli regulert for varelevering mellom kl. 06.00 – 11.00 fra mandag til og med lørdag.

Les også

Denne snarveien frister flere

STENGES: Strandgaten skal graves opp i forbindelse med opprustning av hele Nordnes-halvøyen.

Dirigering i Gågaten

– I denne perioden vil det være godt synlige trafikkdirigenter i gaten. Det vil stå en ved innkjørselen i syd for å gi råd om hvordan situasjonen er, og det vil være dirigent inne i selve Gågaten. Dette for å minimere risikoen for skade på myke trafikanter, forklarer Mjøs.

Slik blir prosjektet

Arbeidene som skal gjennomføres i det som kalles Nordnes del 1 innbærer blant annet:

 • Fornyelse av offentlig vannledningsnett.
 • Etablere ny infrastruktur for BIR Nett og bossnettledninger med tilhørende nedkastpunkt.
 • Ny infrastruktur for BKK Varme.
 • Ny høyspenningstrasé for BKK Nett.
 • Fornye telenettet etter behov.
 • Fornye gatedekke med tilhørende fortau.
 • Ny sykkeltrasé.
 • Etablere av/påstigning til buss, parkerings- og vareleveringsplasser.

Hele Nordnes

– Når dette prosjektet er ferdig vil det skje mer på Nordnes. BIR har planer for hele Nordnes. De øvrige aktørene må svare for seg, sier Mjøs.

Han kan ikke si noe om prosjektkostnadene.

– Hver enkelt aktør betaler sin del kaken, så jeg kan ikke gi et anslag på hvor mye dette totalt sett vil koste.

Omlegging av bussrute

Tilkomst for utrykningskjøretøyer samt gangtrafikk til alle eiendommer vil opprettholdes i hele anleggsperioden.

Bussrute nr. 11 vil på strekket mellom Holbergsallmenningen og Tollbodallmenningen bli flyttet fra Strandgaten til C. Sundts gate, ifølge Graveklubben.

Publisert
 1. Infrastruktur
 2. Bergen
 3. Bergen kommune

Les mer om dette temaet

 1. Bort med biler og inn med sykler i Kong Oscars gate

 2. Her ryker vannledningen på Nedre Korskirkeallmenningen

BT anbefaler

Lege reagerer etter døds­ulykke: – Kommer du i 80 og får en jern­bjelke på deg, har du ikke sjanse

Etter MC-ulykken i Voss stiller overlege Helge Asbjørnsen spørsmål ved bommen på stedet.

LES SAKEN