• BERØRTE VEIER: Graveklubben har laget dette kartet over veier på Nordnes som blir berørt av anleggsarbeidene som starter torsdag. Arbeidene skal være ferdig til 2019. FOTO: GRAVEKLUBBEN

Byfornyelse stenger halve Nordnes. Her er gatene som blir berørt de neste årene.

Torsdag starter et graveprosjekt som vil gi stengte veier på Nordnes.