• AVGJØRENDE: For siviløkonomstudentene Marianne Lønstad og Jon Erik Larsen var det skolens status som gjorde at de søkte seg til Norges Handelshøyskole.

- Styres av statusjag

Ti læresteder kjemper om økonomistudentene denne våren. Professor Ole Gjølberg tror jakten på status avgjør studentenes skolevalg.