33 tatt i politikontroll

33 bilførere og passasjerer ble ilagt forelegg eller gebyr i en storstilt politikontroll ved Bystasjonen onsdag formiddag.