Færre klaget på sykehusene

Færre klaget til Helsetilsynet i Hordaland på behandlingen de fikk ved sykehusene i fjor enn året før.