Utrykning til Nygårdsgaten

En person måtte til sykehus etter en brann i Nygårdsgaten.