Navarsete vil betra rutetilbodet i distrikta

Samferdsleminister Liv Signe Navarsete vil gjera det lettare å ta buss og båt ute på bygda. Ho løyver åtte millionar kroner til prøveprosjekt i fylka.